Organizația gazdă are rolul de a asigura cadrul legal de care este nevoie pentru ca proiectul să fie implementat, iar tinerii să își desfășoare activitatea în condiții legale. Totodată, organizația gazdă are rol consultativ în implementarea proiectului, fiind un sprijin pentru echipa de proiect pe parcursul activităților și dacă este cazul în rezolvarea unor situații critice. Rolul de mentor poate fi luat de reprezentanți ai organizației, acolo unde aceștia ar avea o expertiză în domeniul în care tinerii și proiectul lor doresc să aibă un impact.

Ce e foarte important de reținut este că rolul organizației este consultativ, nu și de decizie, proiectul ramânând condus și implementat de tineri.

Organizația gazdă:

1. În perioada de finalizare a propunerii de proiect:

  • Se asigură ca propunere îndeplineşte criteriile de finanţare YouthBank și că informaţia conţinută în proiect este corectă.

2. Pe perioada implementării proiectului

  • Încheie un contract de voluntariat cu fiecare membru al echipei de proiect (modelul de contract va fi pus la dispoziția organizației gazdă de către finanțator)
  • Îsi asumă responsabilitatea pentru evidenţele contabile/financiare ale proiectului
  • Asigură respectarea termenilor de utilizare a finanţării YouthBank, conform contractului de finanțare încheiat între Fundația Comunitară Bacău (finanțator) și organizația gazdă
  • Se asigură că în proiect vor fi oferite oportunităţi egale fiecărei persoane ndiferent de vârstă, sex sau alte criterii discriminatorii.
  •  Oferă condiţii de lucru sigure şi care protejează drepturile copilului
  • Sprijină echipa de proiect în întocmirea rapoartelor financiare și narative prin asigurarea accesului la copii a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate, aprobarea raportului narativ și financiar, acordarea de asistență în întocmirea lor dacă echipa de proiect va avea nevoie de mai multe explicații
  • Se asigură că echipa de proiect întocmește și trimite finanțatorului dosarul de raportare de la data finalizării activităților proiectului.